Intelligent återvinningslogistik kan halvera antalet transporter

För att möjliggöra en effektiv och hållbar logistik vid återvinning av olika typer vätskor som bromsolja, glykol, skurvatten, mm, är AXsensorn en effektiv och smart lösning. Den trådlöst uppkopplade AXsensorn ger möjlighet att på distans ha kontroll på vätskenivåerna i återvinningskärl och andra typer av vätskebehållare. När behållaren börjar bli full larmar AXsensorn om att det är dags för tömning. På så sätt kan man enkelt optimera sin ruttplanering och bilarna kan köras så fulla som möjligt. Studier har visat att man kan halvera antalet transporter genom att AXsensorn kontinuerligt mäter och transporterna minskar samtidigt som fyllnadsgraden ökar. Det är möjligt att montera den robusta AXsensorn i alla typer av behållare som fat, IBC eller i golvbrunnar. AXsensorn är mycket enkel att installera och ingen extern strömförsörjning, ingen kabelinstallation eller kalibrering krävs. Ladda ner informationsbladet för återvinning.