Grundläggande beskrivning av AXsensorns mätteknik av vätskenivåer

AXsensorn är monterad i locket på behållaren.

Vätskenivånmätaren AXsensorn använder en akustisk puls med låg frekvens och extremt låg strömförbrukning. AXsensorn drivs av batteri med en drifttid på 3-10 år. All elektronik ligger utanför kärlet. AXsensorn skickar en akustisk puls genom mätröret (vågledare) till vätskans yta och jämför returtiden med en referenspunkt i mätröret. Systemet är kalibrerad för temperatur och fungerar även om det är skum på ytan. AXsensorn har en inbyggd antenn som kommunicerar med hjälp av det energisnåla Sigfox (LPWAN)-nätet. AXsensorn är certifierad Sigfox Ready.

 

Viktigaste fördelarna

  • Smart, enkel och robust.
  • Driftsäker, underhållsfri och kostnadseffektiv.
  • Enkel installation, trådlös anslutning utan kabelinstallation – plug’n’play
  • IoT (Internet of Things) – Molntjänst som kan avläsas på mobil, surfplatta eller dator.
  • Mäter hela vägen upp i röret/tanktaket, (inget dödband).
  • Tillförlitlig mätning även i skum och turbulens. Störs inte heller av fysiska hinder (stag/rör/balkar).
  • Mätrörets längd är helt anpassningsbart.
  • Inget behov av kalibrering vid installation.

Informationsblad

Ladda ner AXsensor informationsblad

Mätområde

0-3 meter. Mäter från 0 – 100%, inget dödband

Mätnoggrannhet

Upplösning 0,1 mm

Noggrannhet +/- 5 mm

Mått

110 x 80 x 25mm

Uppkoppling/Kommunikation

LoRa (Long Range Wide Area Network).
AXsensorn använder i huvudsak LoRaWAN för uppkoppling till molnet.
Läs mer om LoRa.

Sigfox – LPWAN (Low Power Wide Area Network).
AXsensorn är certifierad Sigfox Ready.
Läs mer om Sigfox.

Matningsspänning

AA-batteri – 3,6 V 

Material

Plasthöljet är gjord i ABS/PC (Akrylnitrilbutadienstyren/Polykarbonat).
Mätröret är i PE (Polyethylen) eller annat material som är lämpligt.

Standardanslutning av AXsensorn

G ¾ tums (R20) rörgänga (BSP).

Temperaturområde

-30 – +70 C