Om Företaget

AXsensor AB grundades 2003 och är baserat i Göteborg, Sverige. Företaget har utvecklat en unik vätskenivåmätteknik Sonic Level Sensing (SLS) vilken mäter vätskenivåer baserat på akustiska principer. Tekniken skiljer sig från konventionellt ultraljud och är väl skyddad av 51 beviljade patent. AXsensors mätteknik utvecklades ursprungligen för fordonsindustrin där flera test- och försäljningsaktiviteter har gjorts i samarbete med ledande fordonstillverkare. Tekniken har nu anpassats för applikationer inom den industriella marknaden för fjärrövervakning av en mängd olika vätskenivåer. Med hjälp av IoT (Internet of Things) och lågenerginätverket Sigfox kan systemet avläsas på vilken webläsare som helst. AXsensorn har alla fördelar som en produkt som utvecklats för fordonsindustrin behöver ha. Bland annat hög kvalitet och hög kostnadseffektivitet.