Alltid kontroll på vätskenivåerna i utställda bränsletankar i skog och mark

AXsensors lösning övervakar momentant nivåerna i bränsletankar. På så sätt kan nytt bränsle alltid levereras i rätt tid. Dessutom kan kunden själv ha kontroll över den faktiska bränslevolymen och upptäcka om läckage uppstår eller om tanken skulle ”få fötter”. Det är möjligt att installera AXsensorn som tankövervakning bland annat i farmartankar, fat, ADR-tankar och IBC-behållare. Installationen är mycket enkel. Helt utan någon kabelinstallation eller kalibrering.

Distribuerade bränsletankar