Intelligent återvinningslogistik kan halvera antalet transporter

Intelligent återvinningslogistik kan halvera antalet transporter

För att möjliggöra en effektiv och hållbar logistik vid återvinning av olika typer vätskor som bromsolja, glykol, skurvatten, mm, är AXsensorn en effektiv och smart lösning. Den trådlöst uppkopplade AXsensorn ger …

Läs mer »
Smart kemikaliedistribution och logistik av flytande produkter

Smart kemikaliedistribution och logistik av flytande produkter

AXsensors lösning ger möjlighet att säkert trådlöst kontrollera nivån i kemikaliekärl och vätskebehållare. På så sätt kan ruttplaneringen optimeras, bilarna köras så lite som möjligt och nya produkter alltid levereras i …

Läs mer »
SLS – Teknologin i AXsensorn

SLS – Teknologin i AXsensorn

Sonic Level Sensing (SLS) är teknologin som finns i vätskenivåmätaren AXsensor. Den använder en akustisk puls med låg frekvens och extremt låg strömförbrukning. AXsensorn drivs med 3,6 Volt AA-batterier med en drifttid …

Läs mer »