AXsensor AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på AXsensor AB är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Levererans av produkter eller tjänster som du beställer

Behandling av personuppgifter är en nödvändighet för att leverera produkter eller tjänster till dig samt hantera garanti och betalningar. Vi samlar ditt företags namn, kontaktuppgifter, betalning och produkter som beställts. Om du använder våra onlinetjänster relaterade till detta lagras också ditt IP-nummer. Uppgifterna som samlas in vid orderhantering kan också användas för att kontakta dig angående produktuppdateringar och rådgivning, kundundersökningar och marknadsföring av nya produkter och tjänster. Om du inte vill få sådan information kan du be oss att blockera leverans genom att kontakta oss. Vi lagrar dina data i sju år efter din senaste kontakt med oss, den kommer då att raderas i slutet av det året. Dessutom kommer data om ekonomisk transaktion att arkiveras enligt lagkraven för bokföring och skatter, i allmänhet för högst sju år från nuvarande år.

Molntjänster

När vi använder våra molntjänster behandlar vi information i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn)
 • Inloggnings  (användarnamn, kontonamn)
 • Lista över dina AXsensorer
 • Trafikmetadata (inklusive: anslutningens varaktighet, numreringen och andra liknande metadata)
 • Referenser (lösenord, tips lösenord)

Vi behandlar dina uppgifter så länge du har ett aktivt servicekonto. Om det inte har varit någon trafik som är kopplad till kontot i sju år, raderas kontot och eventuella tillhörande data permanent.

Vi behandlar denna information för att kunna tillhandahålla de tjänster som definieras i användningsvillkoren och att utveckla och behålla våra tjänster.

Kundrelationshantering – CRM

För att leverera utmärkta tjänster och ge dig offert etc. använder vi ett kundrelationssystem. I detta system behandlar vi din kontaktinformation, våra aktiviteter (telefonsamtal, e-postmeddelanden, besök etc.) och vilken typ av information du vill få. Vi baserar denna process på ditt visade intresse och behåller denna information i sju år från den senaste aktiviteten.

Teknisk support

För att kunna ge dig kundsupport behandlar vi dina kontaktuppgifter, information om den produkt eller tjänst som stöds och annan information som du lämnar in i samband med supportfallet.

För att effektivt följa upp dina fall håller vi dessa data i sju år efter den senaste kontakten. Efter denna period kan vi hålla generell supportinformation för att förbättra våra produkter och lösningar men ta bort all information som kan kopplas till en individ. Vi baserar denna process på legitimt intresse eller avtalsvillkor om produkten är under garanti.

När du besöker våra webbsidor

När du besöker våra webbsidor samlar vi automatiskt in teknisk information på webbservern:

Namn på den åtkomst som är tillgänglig, datum och tid för åtkomst, mängd data som överförs, anmälan om framgångsrik åtkomst, webbläsare, aktuell domän och de offentliga IP-adresserna på den använda datorn. Vi lagrar denna information endast baserat på berättigat intresse för att kunna upptäcka missbruk eller tekniska problem. Serverns loggar lagras i sex månader.

Cookies – vad gör de?

En cookie/kaka är en liten textfil som lagras på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Vi använder cookies på våra webbplatser och plattformar. Det finns olika kaktyper:

Första partskakor

Dessa ställs in av webbplatsen du besöker. Och bara den webbplatsen kan läsa dem. Dessutom kan en webbplats använda ett separat företag för att analysera hur människor använder sin webbplats. Och detta separata företag kommer att sätta sin egen kaka för att göra detta.

Tredje part cookies

Dessa ställs in av någon annan än ägaren till webbplatsen du besöker. Vissa webbplatser och sidor kan också innehålla innehåll från andra webbplatser, till exempel: YouTube, som kan ställa in egna cookies. Om du också delar en länk till en hemsida kan den tjänst du delar den på (t.ex. LinkedIn / Facebook) också ställa in en cookie i din webbläsare. AXsensor AB har ingen kontroll över tredjeparts cookies.

Reklamkakor

Vissa webbplatser använder annonseringsnätverk för att visa dig speciellt riktade annonser när du besöker. Dessa nätverk kan också spåra din surfing på olika webbplatser. AXsensor AB ställer inte in eller använder reklamkakor.

Session cookies

Dessa lagras medan du surfar. De tas bort från din enhet när du stänger webbläsaren t.ex. Internet Explorer, Chrome, Firefox eller Safari.

Persistenta cookies

Dessa sparas på din dator, så de blir inte raderade när du stänger webbläsaren. Vi använder uthålliga cookies när vi behöver veta vem du är för mer än en surfing session. Till exempel visar vi inte vår Cookie Disclaimer-banner varje gång du besöker efter att du har accepterat.

På vår webbplats

ASP.NET_Session: Innehåller ditt sessions-ID. Behåller besökarens sessionsläge över sidförfrågningar. Dessa kakor låter dig använda alla olika delar av webbplatsen. Webbplatsfunktionen kan vara begränsad utan denna cookie.

Så här inaktiverar du cookies

Du kan inaktivera användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda webbplatsens fullständiga funktionalitet. Du kan påverka datainsamlingen och lagringen av Google Analytics-data när som helst på webbsidan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Delning och lagringsprocedurer

Hur vi delar dina data

För att kunna slutföra våra tjänster kan vi överföra dina uppgifter till externa parter, där de är den ansvariga datakontrollanten, detta inkluderar:

 • Adress och kontaktuppgifter till transportföretag att leverera din beställning.
 • Dina kontaktuppgifter med avtalade distributörer att sälja våra produkter, svara på dina produktförfrågningar, organisera marknadsföring eller marknadsföring, tävlingar, spel och liknande händelser och bekämpa bedrägerier.
 • Fakturering av information, till exempel datanvändning, till en AXsensor-distributör när vi säljer till dig via en sådan kanal.

Vi kommer aldrig sälja din information till någon tredje part men kan behandla din information inom AXsensor. Vi meddelar, om en utsedd myndighet lagligen uppmanar AXsensor AB att behålla och tillhandahålla personuppgifter, kommunikationsinnehåll och / eller trafikdata, lämnar vi all rimlig hjälp och information för att uppfylla denna begäran.

Externa dataprocessorer

Vi använder externa dataprocessorer för att ge oss olika tjänster, bland annat:

 • IT-tjänsteleverantörer (Hosting, backup, cloud-lösningar etc.)
 • Marknadsföringspartner (enkäter, e-post etc.)
 • Tjänster för att hantera betalningar, som kreditkort

Dessa tjänsteleverantörer får endast bearbeta information på AXsensor AB:s vägnar och som specifikt instrueras av oss.

Skydd av dina data

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra. Vi använder aktuella dataskyddsmekanismer och har en bra säkerhetsställning. AXsensors enheter ska vara försiktiga och vidta lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda sekretess och integritet hos personuppgifter och kommunikationsdata som tillhandahålls, samlas in och / eller lagras på våra system och får inte behålla det längre än tillåtet för att utföra dess tjänster eller enligt vad som krävs enligt relevant lagstiftning. Din personliga och kommunikationsdata kan endast nås av auktoriserade anställda på AXsensor som behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna uppfylla sina uppgifter.

Datalagring och plats

Din information kan lagras och bearbetas i något land där AXsensor underhåller anläggningar, inklusive utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Norge, Liechtenstein och Island).

Vi gör en sådan överföring endast om mottagaren av uppgifterna är belägen i ett land som ger ett adekvat skyddsnivå efter ett beslut av Europeiska kommissionen om tillräcklighet eller om lämpliga skyddsåtgärder som inom EU har tillhandahållits AXsensor genom att tillämpa standardavtalsklausuler.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till uppgifter och kontaktuppgifter

Dina uppgifter – dina rättigheter

Du har rätt att veta vilken information vi behandlar om dig och rätten att få din information rättad eller borttagen om vi inte har en laglig skyldighet att behålla det. Du har också rätt till dataportabilitet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till bearbetning. Observera att ett sådant tillbakadragande inte påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke före återkallandet. Om du vill utöva en av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan. Inom en rimlig tidsperiod och efter verifiering av din identitet och i den utsträckning din begäran är legitim, kommer vi att uppfylla din förfrågan, förutsatt att vi inte kommer att agera i strid med gällande lagstiftning genom att uppfylla din begäran.

Ansvarig dataansvarig och kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina uppgifter. Huvudansvarig för information vi behandlar är:

AXsensor

Att: Dataskyddsansvarig

Viktoriagatan 3

SE-411 25 Göteborg

Sverige

Registrering av ett klagomål

Om du inte tycker att vi har uppfyllt våra skyldigheter har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

För AXsensor är tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen

Fält 8114

104 20 Stockholm

Sverige

https://www.datainspektionen.se