Distribution – påfylling i rätt tid

Vad lägger ni helst tid och kraft på? Vår behovsstyrda molntjänst mäter vätskenivån och hanterar distributionen av era vätskor utan avbrott – så att ni slipper lägga tid på att övervaka era behållare och administrera påfyllningen av era vätskor. Med Axsensor står verksamheten aldrig still.

Resultatet blir ett hållbart, smidigt och smart distributionsflöde som ökar driftsäkerheten och skapar en bättre arbetsmiljö.

 
 

Så här enkelt är det:

· Akustiska, batteridrivna och uppkopplade sensorer mäter vätskenivåerna i era behållare med hög tillförlitlighet.

· Ett webbaserat system sammanställer mätningarna från sensorerna och meddelar era leverantörer när behållarna ska fyllas på.

· Varje sensor är har ett eget ID som är kopplat till aktuell behållare och aktuell plats. När den tomma behållaren hämtas flyttas sensorn enkelt över till den nya fyllda behållaren. Sensorn fortsätter sedan automatiskt att sända mätdata.

Fördelarna med AXsensor:

· Akustiska sensorer – vår smarta och trådlösa sensor mäter vätskenivån med hög tillförlitlighet tack vare en akustisk puls. Sensorn är batteridriven med en mycket låg energiförbrukning, vilket innebär lång driftstid.
Läs mer.

· En personlig dashboard – vårt webbaserade system är användarvänligt, ger full översikt på trender, kurvor och grafer och är enkelt att skräddarsy utifrån er verksamhet och era preferenser. Läs mer.

· Lågenerginät – all mätdata överförs från sensorn till vårt webbaserade system via lågenerginäten Sigfox eller LoRa. Läs mer.

· Support – vår akustiska sensor kräver ingen service. Men, givetvis finns vi tillgängliga för råd och rekommendationer. Hör gärna av er.”Vi ställer höga krav på hållbarhet. Därför känns samarbetet med AXsensor både tryggt och spännande. Deras moderna sensorlösning täcker de behov vi har i dag för att erbjuda våra kunder miljömedveten och kostnadseffektiv oljeövervakning.”

Mikael Fredriksson
VD XOIL Sweden AB

Läs mer om XOIL Sweden AB.