Smart kemikaliedistribution och logistik av flytande produkter

AXsensors lösning ger möjlighet att säkert trådlöst kontrollera nivån i kemikaliekärl och vätskebehållare. På så sätt kan ruttplaneringen optimeras, bilarna köras så lite som möjligt och nya produkter alltid levereras i rätt tid. Det går smidigt att installera AXsensorn i alla typer av behållare som fat eller IBC-kärl. När kärlet börjar bli tom, ger AXsensorn signal om att det är dags för en ny leverans. AXsensorn flyttas enkelt över till den nya behållaren. Ingen kabelinstallation eller kalibrering krävs. Den robusta och batteridrivna AXsensorn börjar direkt övervaka vätskenivån i det nya kärlet. Ladda ner informationsbladet om distribution.