Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri och cirkulär ekonomi inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Färdplanen blir en nyckel till hur återvinningsföretagen ska nå fossilfrihet och ska underlätta för andra industrier att på sikt bli mer cirkulära.

Läs hela artikeln av Peter Olofsson på Recyclingnet.se