AXsensor + XOIL = hållbar distribution av olja

Vi samarbetar i dag med XOIL Sweden AB – ett nytänkande företag med lång erfarenhet av hållbar oljedistribution. Så här upplever Mikael Fredriksson, VD på XOIL, samarbetet:

Vi ställer höga krav på hållbarhet. Därför känns samarbetet med AXsensor både tryggt och spännande. Deras moderna sensorlösning täcker de behov vi har i dag för att erbjuda våra kunder miljömedveten och kostnadseffektiv oljeövervakning.

Läs mer om XOIL Sweden AB.