Många förslag för säkrare kemikaliehantering

Kemikalieutredningen föreslår elva förändringar för att stärka lagstiftningen och öka kunskapen om kemikaliers effekter, i synnerhet kring blandningar av olika ämnen. Det kan även gynna avfallshanteringen.

Utredningen menar att betydande förändringar och förbättringar av det nuvarande systemet för kemikaliekontroll behövs, om det ska hålla jämna steg med innovationer i kemikalieanvändningen och utvecklingen inom vetenskapen. Enligt Eurostat används i dag mer än 200 miljoner ton farliga kemikalier per år i Europa, och en blandning av kemikalier finns i så gott som alla prover som tas från människor eller miljön.

Läs hela artikeln och ladda ner utredningen hos Avfall Sverige.