Alltid vara steget före när översvämningen kommer

AXsensorn möjliggör fjärrkontroll av vattennivån i allt från sjöar och strömmar till gatubrunnar och översvämningskänsliga vägpartier.

översvämning - mätning av nivå sjöar gatubrunnar vägar

Den trådlösa uppkopplingen och den intuitiva kontrollpanelen ger en överblick av samtliga installerade AXsensorer. Ingen kabelinstallation eller kalibrering krävs.

översvämning - mätning av nivå sjöar gatubrunnar vägar
Foto: Pettersons Miljöåkeri