IoT and Sigfox

 

AXsensor använder lågenerginätet Sigfox LPWAN (Low Power Wide Area Network) för uppkoppling mot molnet. Sigfox är idag världens ledande anslutningstjänst för Internet of Things (IoT). Sigfox tillhandahåller en tvåvägskommunikationstjänst genom ett globalt radionätverk. Tvåvägs, eller duplex, betyder att meddelanden kan skickas men också tas emot av en ansluten enhet. Sigfox är optimerad för lång batterilivslängd.

Läs mer om Sigfox på www.sigfox.com/en

För att minimera energiåtgången i AXsensorn kommunicerar den via ett lågenerginätverk som heter Sigfox. I takt med att nya nätverk utvecklas (som t ex 5G) kommer AXsensor kunna kopplas upp även mot dessa om så önskas.

Sigfox video: www.youtube.com

AXsensorn är certifierad Sigfox Ready. Läs mer.