Smart mätning av bräddning och flöde i VA-brunnar

– vi är med och bygger den uppkopplade staden

I en smart och hållbar stad ställs höga krav för att förhindra bräddning. Med vår molnbaserade sensorlösning blir det enkelt att i realtid övervaka och hantera VA-nätet. Kort sagt, vi möjliggör smarta och hållbara lösningar för den uppkopplade staden.

Exakt mätning av bräddning

I takt med skärpt lagstiftning ökar kraven på rapportering av bräddning. Men i dag räcker det inte med teoretiska beräkningar – varje kommun behöver kunna presentera exakta värden. Med vår molnbaserade sensorlösning kan ni effektivt mäta bräddning i era VA-brunnar med hög tillförlitlighet och få underlag till tydliga rapporter baserade på exakta mätningar. Det gör att ni enkelt kan se hur mycket orenat vatten som bräddar.

Flödesmätning med early warning

När städer växer och förtätas så uppstår flaskhalsar i det befintliga ledningsnätet, vilket kan resultera i bräddning. Med vår molnbaserade sensorlösning får ni tydlig indirekt flödesmätning med ”early warning” – en alarmfunktion som meddelar er så fort vattnet i era brunnar når kritiska nivåer. Det gör att ni lär känna ert ledningssystem och snabbt kan se vilka områden som är problematiska. På så sätt kan ni alltid kan vara ute i god tid och förebygga översvämningar som kan komma av kraftig nederbörd, eller uppstå i exempelvis källarlokaler vid tillfälligt vägbygge.

Så här fungerar vår sensorlösning

1. I varje VA-brunn installeras en sensor och en extern antenn. Sensorn har en batteritid på upp till 10 år och installationen är mycket enkel.

2. Sensorn är uppkopplad via lågenerginätet LPWAN/LoRa. Det innebär att den mäter bräddning och indirekt flöde med hög tillförlitlighet, samtidigt som den kommunicerar med ett molnbaserat system i realtid.

3. Det molnbaserade systemet visualiserar mätningarna och visar direkt hur situationen ser ut i varje VA-brunn genom exakt mätning.


WakeUp – smart mätning med låg energiförbrukning

Våra sensorer är utrustade med WakeUp. Det är en unik funktion som automatiskt aktiveras och ger ”early warning” när vattnet i VA-brunnarna når kritiska nivåer. När WakeUp aktiveras kan mätningsfrekvensen öka upp till 30 gånger per timme. Detta innebär:

4. Ni får en tydlig bild av era VA-brunnar och kan sätta fingret på hur varje brunn agerar under särskilda förhållanden. Vårt molnbaserade system genererar även ett underlag till bräddningsrapport – med exakta mätvärden för varje VA-brunn.

5. Ni kan noggrant följa flödet i era VA-brunnar, snabbt se hur mycket det bräddar och alltid vara ute i god tid med att planera era proaktiva åtgärder.

Låg energiförbrukning. Vår WakeUp-funktion har ytterligare en fördel: hög tillförlitlighet och låg energiförbrukning. Funktionen vaknar endast till liv när brunnens vattennivå kräver ökad mätningsfrekvens. Övrig tid sänder sensorn med normal frekvens. Det gör att batteriet till sensorn håller i upp till 10 år.

Enkel installation

Vår akustiska sensor är mycket enkelt installera, med mycket liten påverkan på brunnen. Dessutom går det snabbt – flera sensorer kan installeras på en och samma dag. Allt detta bidrar till en god arbetsmiljö.

Så här enkelt är det:

6. En sensor firas ner med en lina. Linan fästs sedan med en bult i brunnsväggen.

7. En antenn fästs högst upp i brunnen, med hjälp av ett magnetfäste.

8. Klart! Nu är brunnen uppkopplad och redo att överföra mätvärden.

En hållbar lösning

Dagens klimatförändringar innebär stigande vattenmängder. Vår sensorlösning gör att ni effektivt kan övervaka mängden orenat avloppsvatten, vilket i slutändan besparar miljön. Samtidigt kan ni enkelt förebygga översvämningar och på så sätt undvika problem och kostnader. Tack vare den mycket enkla och snabba installationen sparar ni även tid, samtidigt som installatörerna får en bättre arbetsmiljö. Kort sagt, vår sensorlösning är till stor hjälp för kommuner som värderar hållbarhet.

Det unika med AXsensor

– Robusta sensorer som helt tål att dränkas.
– Mätningar med hög tillförlitlighet.
– WakeUp: en automatisk funktion som ger early warning och kan sända mätdata varannan minut.
– Mycket låg energiförbrukning och lång batteritid (upp till 10 år).
– Mycket enkel installation: en bult, en lina och ett magnetfäste.

Vi möjliggör den smarta och hållbara staden

AXsensor spelar en viktig roll i utvecklingen av konceptet Smart City. Vår molnbaserade sensorlösning är utvecklad för att övervaka och hantera VA-nätet och möjliggöra svar i realtid. Det är en smart IoT-applikation som gör det enkelt för er att kunna övervaka och hantera bräddning och flöde i era ledningsnät och VA-brunnar. Med vår hjälp byggs den smarta, hållbara staden – som kan svara på dagens och morgondagens utmaningar.


För mer informationladda ner vårt informationsmaterial.

Kristianstad är först ut

AXsensor har fått förtroendet att vara med som leverantör av smarta sensorer för mätning av bräddning och flöde i projektet Smart VA i Kristianstad kommun. Med hjälp av våra akustiska sensorer och ett eget LoRaWAN-nätvek kan kommunen nu följa allt som händer i VA-nätet i realtid. Ansvariga inom VA-enheten får aktuell mätdata visualiserad på en plattform, vilket gör att de enkelt kan övervaka och hantera allt som händer i ledningsnätet.

Bräddning är ett växande problem kopplat till de ökade klimatförändringar vi möter i Sverige och runt om i världen. En problematik som blir extra märkbar vid kraftiga regn, när dagvatten tränger in i avloppsnätet. AXsensor är en del av lösningen – tack vare våra sensorer får man nu full kontroll över hur situationen ser ut i respektive bräddpunkt. Vill ni veta mer om projektet Smart VA i Kristianstad kommun?


Läs mer om Smart VA i Kristianstad Kommun.”Vi är enormt glada och stolta att vi får vara med som leverantör av smarta uppkopplade sensorer till projektet Smart VA. Ett IoT-projekt med syfte och mål att skapa samhällsnytta och ett bättre liv för kommuninvånarna i Kristianstad kommun. Förtroendet vi fått från Kristianstad kommun är ett bra bevis på att AXsensor är med och driver digitaliseringen inom Sverige och byggandet av den smarta uppkopplade staden.”

Jan Boström
VD AXsensor AB

Lyssna på Radio P4 Kristianstad och intervju med VA-ingenjör Magnus Lindgren gällande projektet Smart VA där han bland annat säger att vad han vet så är Kristianstad i först i Europa att göra på detta viset med storskaligt Smart VA och koppla upp VA brunnar med IoT.

Lyssna här